ต้องการรับบริจาค : งบประมาณในการปรับปรุงอาคารห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
14/03/2552
  
ด้วยอาคารห้องสมุดของโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกมีสภาพที่ชำรุด หลังคารั่ว ปลวกกินเสา จวนจะพัง นักเรียนไม่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ จึงขอวอนท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดเมตตาเด็กไทยในชนบทให้ได้มีห้องสมุดสวย ๆ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เหมือนเด็กในเมืองด้วย
บวร ภูแสงศรี 086-2260371