ต้องการรับบริจาค : เงิน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
24/06/2554
  
โรงเรียนได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ ทำให้ดินพังทะลาย อาคารเรียนทรุด นักเรียนไม่มีห้องเรียน ขาดปัจจัยในการซ่อมแซมและปรับปรุง จึงขอความเมตตาจากทุกท่านครับ
ครูต้น 0808490795