ต้องการรับบริจาค : เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กอนุบาล

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
30/08/2554
  
โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ขอรับบริจาคอุปกรณ์เด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาล จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล
นายบวร ภูแสงศรี 086-2260371