ต้องการรับบริจาค : ของขวัญวันเด็ก

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/01/2555
  
ต้องการรับของบริจาคเนื่องจากโรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ ได้เกิดอุุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม

จึงต้องการของบริจาคเพื่อแจกให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2555

เชิญบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ ในเวลาราชการ
หรือติดต่อได้ที่ 02-597-1008
ผู้อำนวยการ 086-543-7175


02-5971008 086-5437175