ต้องการบริจาค : ขอเชิญร่วมงานการกุศลสมทบทุนหารายได้ปรับปรุงอาคารเรียนและมัสยิด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
21/01/2555
  
ขอเชิญร่วมงานการกุศลสมทบทุนหารายได้ปรับปรุงอาคารเรียนและมัสยิด เพื่อสมทบทุนหารายได้ในการปรับปรุงมัสยิดและโรงเรียน การจัดงานดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆ พร้อมทั้งการแสดงกิจกรรมบนเวทีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ณ. โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ จ.สตูล
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
มีการจัดงานเลื้ยงพบปะศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ 074799198