บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางนูรฮายาตี ใบกาเด็ม
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายกอเส็ม สุขมาศ
ผู้ช่วยงานวิชาการสามัญ
นางฉารีฟ๊ะ จิเหม
งานทะเบียนศาสนา ม.ปลาย
นางสุนิสา ใบน่าหวี
งานกิจการนักเรียน
นางซูเฟียนา ดาแลหมัน
งานแนะแนว
นายอูเซ็ง วาหลง
งานกิจการนักเรียน/หอพักชาย
นางสาวกราโสม ดำดี
งานทะเบียนสามัญ ม.ปลาย
ปริญญาตรี
นางหัสน๊ะ หลีโส๊ะ
บรรณารักษ์
ปริญญาตรี
นายแวบือราเฮง แวสู
งานสัมพันธ์ชุมชน
นายรอฮีม มะเกะ
งานกิจการนักเรียน
ปริญญาตรี
นางรอชีด๊ะ มะเกะ
งานกิจการนักเรียน/หอพักหญิง
ปริญญาตรี
นางฮามีน๊ะ หลีนุ้ย
งานทะเบียนศานา ม. ต้น
ปริญญาตรี