ต้องการรับบริจาค : ชุดฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
03/07/2555
  
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน ขณะนี้กำลังฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอล ระดับอายุ 12 ปี จำนวน 15 คน ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่าน ขอบคุณครับ
ผอ.จักรกฤษณ์ บรรจงคชาธาร 034751352