ต้องการรับบริจาค : สีน้ำมันทาไม้

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/10/2555
  
ด้วยโรงเรียนวัดบางขันแตกมีอาคารเรียนที่สร้างมากว่า 90 ปี แต่ยังมีสภาพดี ใช้จัดการเรียนการสอนได้ แต่ภายในห้องมีแสงน้อยเนื่องจากสีที่ทาไม้เป็นสีเก่าทึบแสง ต้องเปิดไฟฟ้าทั้งวัน แต่ก็ยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการมองเห็นของนักเรียนมาก อาจทำให้ห้องเรียนไม่น่าเรียน นักเรียนมีสายตาสั้น จ่ายค่าไฟฟ้ามาก ทางโรงเรียนพยามยามเจียดงบประมาณซึ่งมีจำกัดมาทาสีห้องแต่ก็ได้ปีละ 1 - 2 เท่านั้น
ทางโรงเรียนวัดบางขันแตกจึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกๆท่านได้ร่วมบริจาคสีหรือเงินซื้อสีให้กับโรงเรียนวัดบางขันแตก
นายเสวก สินประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0861755667