ต้องการบริจาค : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคารเรียนคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
05/06/2556
  
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคารคอมพิวเตอร์
ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ทุนทรัพย์ในการดำเนินการก่อสร้าง คือ
1. เสาอาคาร จำนวน 40 ต้น ต้นละ 1,199 บาท
2. พื้นอาคารคอนกรีต จำนวน 3,000 ตรม. ตรม.ละ 299 บาท
เรียนเชิญร่วมบริจาคจตุปัจจัยและร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสาม้คคี

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.56
เวลา 8.30น. - 10.00น. ต้อนรับคณะผ้าป่าและรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
เวลา 10.00น. - 11.00น. ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี

สอบถามเพิ่มเติม คุณครูประจวบ 085-209-7695
คุณครูประจวบ 085-209-7695