ต้องการรับบริจาค : โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
19/05/2557
  
โรงเรียนบ้านคูขาด เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชนบทห่างไกล้จากตัวอำเภอ มีความขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้ของนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใจบุญ ในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย
นายปรวิทย์ นาถเหนือ 091-051-0302