ต้องการบริจาค :

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
20/07/2560
  
ประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เนื่องด้วยปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าโป่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารอเนกประสงค์หลังเดิมไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านท่าโป่ง นำโดยท่าน ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง จึงได้ก่อสร้างโดมกิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังเหลือในส่วนของหลังคา วัสดุที่จะใช้คือ หลังคาเหล็กเมทัลชีท ซึ่งค่าใช้จ่ายประมาณเมตรละ 120 บาท ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36250 โทร. 044-870427
โทร. 044-870427