ต้องการรับบริจาค : เงินสด 3000 บาท

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
20/07/2552
  
สจ.ฟารียา ประธาน ได้บริจากเงินให้โรงเรียนบ้านโคกลำดวน เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 วันที่มาเปิดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด เป็นงเนทั้งหมด 3000 บาท
โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 08-17601652