ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

"ดอกไม้จันทน์" จากใจ ถวายในหลวง ร.9.. (25) 15-07-2560

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทส..
โดย : โรงเรียนบ้านนาก๊อก [เอกชน]

โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง.. (32) 15-07-2560

วันที่ 12 ก.ค. 2560 นักเรียนชั้นประถมศึก..
โดย : โรงเรียนบ้านนาก๊อก [เอกชน]

กีฬาอำเภอขุขันธ์.. (51) 13/07/2560

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับกลุ่มใจดีห้วยสำรา..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [เอกชน]

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา.. (82) 08-07-2560

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับองค์การบริหารตำบล..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [เอกชน]

สามัคคีคือพลัง.. (93) 07-07-2560

โรงเรียนบ้านแทรงเตรียมรถขบวนแห่เทียนเข้า..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [เอกชน]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ