ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

มอบยางอะไหล่รถมอร์ไซต์.. (27) 20-09-2560

โรงเรียนบ้านแทรงโดยผู้อำนวยการอำไพศักดิ์..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [เอกชน]

โฎนตา โรงเรียนบ้านแทรง.. (14) 20-09-2560

ประธานกรรมการสถานศึกษานำของโฎนตามาส่งให้..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [เอกชน]

ตำนานเมืองขุขันธ์.. (49) 18-09-2560

ผู้อำนวยการอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผู้อำนวย..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [เอกชน]

ประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์.. (31) 18-09-2560

โรงเรียนบ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [เอกชน]

แซนโฎนตาเมืองขุขันธ์.. (61) 15-09-2560

15 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านแทรงนำนักเรี..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [เอกชน]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ