ข่าวเพื่อนบ้าน [สระบุรี]

โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซี่ยน.. (99) 18-08-2559

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเ..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันวิจัยระดับประเทศ..... (103) 14-08-2559

ผลการประกวดวิจัยสุจริต 1,000 เรื่อง 1,00..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนรับทุนการศึกษา.... (124) 11-08-2559

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเร..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559.. (108) 11-08-2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเ..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

กำหนดการจัดงานวันแม่ ปี 2559.. (139) 10-08-2559

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นี้...โรงเรียนว..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

ข่าวเขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

หนังสือราชการ สพฐ.