ข่าวเพื่อนบ้าน [สระบุรี]

โรงเรียนวัดเตาปูนได้เป็นตัวแทนไปแข่งวิชาการระดับภาคฯ ที่จังหวัดจันทบุรี...คับ.. (36) 26-09-2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนข..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมแข่งขันงานวิชาการ....ระดับเขตพื้นที่ฯ ประจำปีการศึกษา 2559.. (38) 26-09-2559

โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนเข้าแข่งขันงา..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

อบรมขยายผลโครงงานคุณธรรม..บูรณาการโรงเรียนสุจริต..... (41) 26-09-2559

เมื่อวันที่...21 กันยายน 2559 ผมได้มีโอก..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมป้องกันคุณแม่วัยใส.. (138) 22-09-2559

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดเ..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมงานนิทรรศน์ SBR 2.. (154) 22-09-2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 โรงเรีย..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

ข่าวเขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

หนังสือราชการ สพฐ.