ข่าวเพื่อนบ้าน [สระบุรี]

นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัดเตาปูน สอบปฏิบัติดนตรีแบบรวมวง ในรายวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559.. (37) 02-12-2559

นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัดเตาปูน สอบปฏ..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "วันธีรราชเจ้า".. (40) 26-11-2559

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวั..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูน...จัดกิจกรรมรวมพลังสามัคคี..... (115) 22-11-2559

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวั..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

ลำดับที่การแข่งขันประสานเสียงของโรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2.. (151) 17-11-2559

ลำดับที่การแข่งขันประสานเสียง ระดับภาคกล..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ.. (119) 14-11-2559

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2559 คณะครูและบุคลา..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

ข่าวเขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

หนังสือราชการ สพฐ.