ข่าวเพื่อนบ้าน [สระบุรี]

โรงเรียนวัดเตาปูนหยอดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกให้นักเรียน.. (34) 22-07-2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเ..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

ร.ร.วัดเตาปูนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ1,000เรื่อง1,000วิจัย.. (52) 20/07/2560

โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับเลือกจากสำนักพั..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ.. (55) 17-07-2560

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเ..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี.. (47) 17-07-2560

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเ..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560.. (50) 17-07-2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรีย..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ