ข่าวเพื่อนบ้าน [สระบุรี]

SMV โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี".. (28) 20-02-2560

SMV โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมกิจกรรมแข่งขันก..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูนทัศนศึกษาอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559.. (98) 18-02-2560

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรง..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

โรงเรียนวัดเตาปูน ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี".. (73) 16-02-2560

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 คณะครูและบุคล..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

SMV เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2.. (101) 14-02-2560

เมื่อวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเร..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

ทดลองทำ SMV Taopoonschool .. (111) 14-02-2560

ฝึกทดลองทำวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนวัดเตาปู..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

ข่าวเขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

หนังสือราชการ สพฐ.