สระบุรี

เพื่อนบ้าน

โดย : โรงเรียนบ้านปราสาท [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : นายสายบุตร พันธ์เสน [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ]โดย : โรงเรียนบ้านใจดี [ศรีสะเกษ เขต 3]