ผลงานอาจารย์

 1 2 
รูปภาพ
รายการ
วันที่
QR - Code SAR 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนครับ
30/04/2561
QR-Code แนะนำโรงเรียนวัดเตาปูน (โครงการโรงเรียนคุณธรรม) อัพเดตล่าสุด
14/09/2560
โครงงานคุณธรรม โรงเรียนวัดเตาปูน ปีการศึกษา 2560
28/07/2560
เนื้อเพลงประจำโรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2
27/06/2560
ไฟล์อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
28/05/2560
ไฟล์ SAR ระดับปฐมวัย..ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน
16/05/2560
ไฟล์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน..ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน
15/05/2560
ลิ้งก์ดาวน์โหลหนังสือคู่มือต่างๆ ของโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ..คับ
12/05/2560
4. ไฟล์กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
11/05/2560
3. ไฟล์ฝึกเขียนโครงงานคุณธรรม 12 หัวข้อ...กับครูบอย
13/05/2560