โรงเรียนวัดเตาปูน [สระบุรี เขต 2]

51 6 ซ.- ถ.- ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110