ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมรดน้ำศพและฟังสวดอภิธรรม.. (4460) 05/02/2557

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลาก..

e-Document

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕.. (1419) 10/03/2555

ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เปิดภาคเรียนที่ ..

ปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และประกาศผลการสอบ.. (1281) 10/03/2555

ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จะดำเนินการปัจฉิ..

สอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔.. (1160) 10/03/2555

ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้า..

ตารางเรียนชดเชยวันเสาร์.. (1326) 08/12/2554

วันที่ เสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2554 ขอให้..

กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554.. (1431) 08/12/2554

สถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การม..

ข่าวเพื่อนบ้าน [สระบุรี เขต 2]

นักเรียนวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์ นำเสนอโครงงานคุณธรรม ดนตรีคู่ชีวิต และร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต (นักเรียนในยุค 4.0).. (32) 31/01/2561

นักเรียนวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์ นำเสนอโครง..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน

โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกเป็น หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.. (37) 29-01-2561

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงา..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน

คณะนิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเตาปูน.. (83) 29-01-2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 คณะ..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน

คำขวัญและสาร เนื่องโอกาส ?วันเด็กแห่งชาติ? ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ... (73) 10-01-2561

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักร..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน

พระราโชวาทเพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (31) 10-01-2561

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระ..
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ