บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายเสถียร สามิภักดิ์
-
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นางสมรัก มะสีพันธ์
-
ครู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นายวันชัย สามิภักดิ์
-
ครู
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นางสาวอุราวรรณ ยาศรี
-
ครู
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นายสุรเชษฐ์ เฉลยอาจ
-
ครู
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นายชาลี ตรีจักร์
[email protected]
ครู
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ป.บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา