ชื่อ-นามสกุล

นางประพีรัตน์ ชูก้าน

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ

การศึกษา

ปริญญาตรี