ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ช่องกลาง
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ไม่มี
ข้อความ : ผมก็เคยเรียนที่นั่น เเต่ผมก็ย้ายออกมาตอนป.3 เเต่ผมก็คิดถึงเพื่อนเก่าทุกคน ผมอยากกลับไปหาเพื่อนเเละครูที่อยูร.ร.บ้านพันเสด็จนอกมาก เเละถ้าผมมีโอกาสผมอยากกลับไปขอบคุณครูผู้สอนผม ข้อความนี้ของ ทีม เด็กนักเรียนที่เคยเรียนที่นั่นมา เพื่อนๆบางคนผมคิดว่าก็คงจำได้ว่าผมเป็นไคร ผมมาเรียนที่โคราชก็ดีนะครับมีเพื่อนไหม่ เป็นเพื่อนที่ดี ก็เหมือนกับร.ร.บ้านพันเสด็จนอก จาก
จาก ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ช่องกลาง เป็นบุตรของ คุณครูภานุรุจ ช่องกลาง


วันที่ 30/08/2557