ข่าวและกิจกรรม

งานต้อนรับผู้อำนวยการ.. (3596) 06/11/2557

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการสถาน..

ขอต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน .. (3933) 01/11/2557

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ยิ..

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ 2557 ช่วงกลางคืน.. (4876) 22/02/2557

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ 2557 ..

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ 2557 ช่วงเช้า.. (3356) 22/02/2557

วันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองปร..

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะครู.. (3568) 22/02/2557

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองป..

ข่าวเพื่อนบ้าน [ชลบุรี เขต 3]

ข่าวเขตการศึกษาชลบุรี เขต 3

<p style="visibility:visible;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widget-01.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="320" width="426" style="width:426px;height:320px"><param name="movie" value="http://widget-01.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent"/> <param name="flashvars" value="cy=ms&il=1&channel=2666130979439265281&site=widget-01.slide.com"/></object><p style="white-space:nowrap"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=2666130979439265281&map=1" target="_blank"><img src="http://widget-01.slide.com/p1/2666130979439265281/ms_t001_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=2666130979439265281&map=2" target="_blank"><img src="http://widget-01.slide.com/p2/2666130979439265281/ms_t001_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=2666130979439265281&map=E" target="_blank"><img src="http://widget-01.slide.com/m/2666130979439265281/ms_t001_v000_s0un_f00/images/xslide9_1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a></p></p> <script src="http://guru.sanook.com/gadget/gadget_tis620.js"></script> <noscript><a href="http://guru.sanook.com/gadget/gadget_content.html">สนุก! ความรู้</a></noscript> <iframe id=shortnews border=0 name=I1 framespacing=0 src="http://travel.thainn.com/thailand/free_map.php" frameborder=NO width=500 scrolling=no height=780 allowTransparency></iframe> <iframe id=shortnews border=0 name=I1 framespacing=0 src="http://www.thainn.com/thainnmusic.html" frameborder=NO width=256 scrolling=no height=125 allowTransparency></iframe>

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ