คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสมบุญ วงคำซาว
[email protected]
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
นายถาวร สนั่นเอื้อ
นายมงคล โสภาหัสดร