ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
แบบ กส.1
2523
2
2
350,000
ไม่สามารถใช้งานได้
27ปีอาคารชมรมอีสานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2547
2
2
350,000
พร้อมใช้งาน
อาคารกระดานดำกับกระทิงแดงมทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
2549
2
2
350,000
พร้อมใช้งาน