ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
ชั้นเดียว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
ชั้นเดียว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
ชั้นเดียว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
ชั้นเดียว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
ชั้นเดียว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
singgle home
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
singgle home
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
singgle home
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
singgle home
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
singgle home
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
singgle home
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
singgle home
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
singgle home
2548
3
1
0
พร้อมใช้งาน
singgle home
2548
3
1
0
พร้อมใช้งาน
บ้านเดี่ยว
2548
3
1
0
พร้อมใช้งาน
บ้านเดี่ยว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
ชั้นเดียว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
ชั้นเดียว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
ชั้นเดียว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน
ชั้นเดียว
2548
3
1
1
พร้อมใช้งาน