ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
ป1ซ.
2012
6
1
0
พร้อมใช้งาน
ป1ฉ.
2012
4
2
0
พร้อมใช้งาน
สปช.201/26
2012
1
1
0
พร้อมใช้งาน
บ้านพักครู สปช.301/29
2012
2
2
0
พร้อมใช้งาน
บ้านพักครูแบบองค์การ
2012
2
1
0
พร้อมใช้งาน
ส้วมแบบ สปช.601/26
2012
4
1
0
พร้อมใช้งาน
ส้วมแบบ สปช.601/29
2012
4
1
0
พร้อมใช้งาน
ถังเก็บนำแบบ ฝ.33
2012
3
1
0
พร้อมใช้งาน