ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ซ.- ถ.สิโรรส ต.ตำบลบาราเฮาะ อ.อำเภอเมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์

089-654-4332 , 073-349049