บุคลากร

นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นายเสรี  แวมง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นางยัสนีย์  เจ๊ะโด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางแวกรือซง เจ๊ะอุเซ็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางสาวแวปรีดะห์ จีนารง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางแวสือเม๊าะ แวยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นายสมชาย กาซอ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางซัชเราะห์ มุกรอมีน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางสาววิริยา วงศ์เลิศวิริยะกิจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางรัตติยา  สันหมุด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางสาวญามีละฮ์ เจ๊ะอูมา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นางสาวซูใบดะห์ ยูโซะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นางเจ๊ะสง ดลล่าเต๊ะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางอาลีญา เทศอาเส็น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางฮารีซา เจะดอเลาะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางแวรียะห์ ยูโซะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
นางสาวเกาซัร  หะยีสะนิด
ตำแหน่ง : ครูสอนอิสลามศึกษาแบบ..
นายอับดุลฮากิม  อับดุลฮานุง
ตำแหน่ง : ครูสอนอิสลามศึกษาแบบ..
นายอิสมาแอล  สะมะลี
ตำแหน่ง : ครูสอนอิสลามศึกษาแบบ..
นางซานีดาห์ หะยีวันฮูเซ็น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นายอารอฟาร์ท วาเหาะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ..
นายหามะ เจะเลาะ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ..
นางสุรยาณีย์ แม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นายดอรอแม หะยีปูเตะ
ตำแหน่ง : วิทยากรอิสลามศึกษาแบ..
นางสาวกัลยาณี ดาโต๊ะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นายเจะดอเลาะ มะรอเซะ
ตำแหน่ง : วิทยาอิสลามศึกษา..