ข่าวและกิจกรรม

ประชุมครู.. (3929) 07/10/2557

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ..

ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-net Las Nt.. (3177) 07/10/2557

เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่..

ประชุมครูอิสลามศึกษา.. (3479) 06/10/2557

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ..

เลือกตั้งสภานักเรียนปี 57.. (3520) 06/10/2557

เมื่อวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ..

e-Document

รายชื่อนักเรียนป4-6.. (1095) 01/08/2558

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง.. (1019) 19/01/2558

ส่งราบชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี255..

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษา.. (1143) 13/01/2558

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงจัดกิจก..

ตารางสอนป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2.. (1838) 18/10/2557

ตารางสอนป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน..

รายชื่อนักเรียนชั้นป.6.. (874) 10/10/2557

รายชื่อนักเรียนชั้นป.6..

ข่าวเพื่อนบ้าน [ปัตตานี]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557.. (4551) 21/01/2557

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม 2557 ทา..
โดย : โรงเรียนบ้านคลองช้าง [ปัตตานี เขต 1]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ