โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)]

256 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130