หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

ทั้งหมด 2 หน่วยงาน

  โรงเรียนสุธีวิทยา   โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม


หน่วยงานในจังหวัด สระบุรี

ทั้งหมด 37 หน่วยงาน

 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น  โรงเรียนวัดเตาปูน
 โรงเรียนสุธีวิทยา  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา
 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา  ^_^ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ^_^
 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
 โรงเรียนวัดสันติวิหาร  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนวัดหนองหว้า  โรงเรียนบ้านลำสมพุง
 วัุดเขาคูบา  วัดเชิงราก
 โรงเรียนบ้านโป่งไทร  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ  แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วก.การอาชีพสระบุรี)  โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม  แผนกช่างยนต์ ( วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี )
 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม  โรงเรียนบ้านลำสมพุง
 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
 โรงเรียนวัดหนองปลิง Watnongpling School  โรงเรียนพีระวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 เว็บรุ่นโรงเรียนสุภวิทย์  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 สพม.4