ต้องการรับบริจาค : เสื้อผ้ามือสองสำหรับเด็ก

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
26/10/2552
  
ต้องการขอบริจาคเสื้อผ้าที่ท่านเลิกใช้มอบให้เด็กที่มีฐานะยากจนในชั้น อนุบาล-ป.6 ขอบขอบคุณครับ
นายอุดม คงยะฤทธิ์ 084-3000917