การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์
09/05/2555
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์
26/10/2552
ต้องการรับบริจาค
เสื้อผ้ามือสองสำหรับเด็ก
26/10/2552
ต้องการรับบริจาค
หนังสือห้องสมุด
09/05/2552
ต้องการรับบริจาค
โทรทัศน์
09/05/2552
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์
09/05/2552

สงขลา

เพื่อนบ้าน

โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]คชสาร .. (25-12-2020 10:59:32)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]ผาแต้ม .. (25-12-2020 10:56:42)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]บริจาคสี .. (17-12-2020 11:01:34)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]