การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์
09/05/2555
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์
26/10/2552
ต้องการรับบริจาค
เสื้อผ้ามือสองสำหรับเด็ก
26/10/2552
ต้องการรับบริจาค
หนังสือห้องสมุด
09/05/2552
ต้องการรับบริจาค
โทรทัศน์
09/05/2552
ต้องการรับบริจาค
คอมพิวเตอร์
09/05/2552

สงขลา

เพื่อนบ้าน

ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]