ต้องการรับบริจาค : หนังสือห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/05/2552
  
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือห้องสมุดสำหรับเด็กอนุบาล1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่องและพัฒนาการเรียนรู้
นายอุดม คงยะฤทธิ์ 084-3000917