ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/05/2552
  
ขอความอนุเคราะห์บริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อการเรียนการสอน
นายอุดม คงยะฤทธิ์ 084-3000917