ต้องการรับบริจาค : ทุน..สร้างศาลาพระประจำโรงเรียน และรั้วโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
25/12/2552
  
เนื่องจากทางโรงเรียนบ้านหนองหอยคันยังขาดงบประมาณสนับสนุน การสร้างศาลาพระประจำโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้..และรั้วโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของนักเรียน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทำบุญสมทบทุน สนับสนุนการสร้าง และผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมลล์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ นะคะ....ขอบคุณค่ะ