ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
อุปกรณ์การกีฬา
17/12/2553
ต้องการรับบริจาค
ทุน..สร้างศาลาพระประจำโรงเรียน และรั้วโรงเรียน
25/12/2552

สกลนคร เขต 2

สกลนคร

เพื่อนบ้าน

ไหว้ครูปี67 .. (13-06-2024 13:43:41)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]