ต้องการรับบริจาค : อุปกรณ์การกีฬา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
17/12/2553
  
โรงเรียนขอรับบริจาคอุปกรณ์การกีฬา ทุกประเภท
ส่งมาที่.....
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน
หมู่ 7 ต.พันนา
อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
47240
ขอบคุณนะคะ...ที่ให้ความสนใจ...
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 0833066115