ต้องการบริจาค : อุปกรณ์กีฬา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
24/07/2553
  
ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านโนนรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนฯ แต่ยังขาดอุปกรณ์กีฬาฯ ในการดำเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้มัจิตศรัทธา ขอรับบริจากอุการกีฬา ฟุตบาล, วอลเวย์บอล , ตะกร้อ, เปตอง ฯลฯและงบประมาณปรับปรับปรุงสนาม ฟุตบอล ,ตะกร้อและวอบเล่ย์บอล
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 042220212