ต้องการรับบริจาค : ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
10/08/2553
  
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา เนื่องจากโรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2553 - 7 มกราคม 2554 แต่โรงเรียนยังมีสนามไม่ได้มาตรฐาน จึงต้องการงบประมาณในการจัดการ สนามกีฬาฟุตบอล , วอลเล่ย์บอล, ตะกร้อง, เปตอง และปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างฐานเสาธงชาติ, ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิดศรัทธา ร่วมบริจาค เป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้
นายประเวทย์ บัวแก้ว 042220212, 0814714423