ต้องการรับบริจาค : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงอาหาร

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
06/09/2553
  
โรงเรียนบ้านหนองแขมต้องการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงอาหาร โดยการซ่อมประตู ทาสี ปรับปรุงโต๊ะรับประทานอาหาร
จัดซื้อหาเครื่องครัว ถ้วยชามใหม่ ค่ะ
โรงเรียนบ้านหนองแขม 08-9699-3431