ต้องการรับบริจาค : อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
06/09/2553
  
โรงเรียนบ้านหนองแขมต้องการสร้างสนามเด็กเล่นแต่ตอนนี้มีเครื่องเล่นน้อยและชำรุดจึงขอความอนุเคราะห์เครื่องเล่นสำหรับเด็กค่ะ
โรงเรียนบ้านหนองแขม 08-9699-3431