ต้องการบริจาค : หนังสือ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
21/10/2553
  
ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก (จ.ชลบุรีค่ะ) ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตอนนี้สมุดของโรงเรียนตกแต่งพร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนแล้ว แต่หนังสือยังมีให้บริการจำนวนน้อย
หนังสือที่ต้องการ ได้แก่ หนังสือทั่วไป นิทานสำหรับเด็กเล็ก นิทานธรรมะ หนังสือกวดวิชา ความรู้ทั่วๆ ไป และหนังสือที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆ และสังคม ส่งตรงได้ที่

โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก (ห้องสมุด)
หมู่ 10 ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20110
038-345340