ต้องการรับบริจาค : งบประมาณจัดทำคูดินกั้นน้ำ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
10/11/2553
  
ขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินค่าหรือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร ในการจัดทำคูดินกั้นน้ำรอบโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนซ้ำซาก(ท่วมแล้วท่วมอีก) วงเงินงบประมาณ 2 แสนบาท จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมตามฤดูกาล(ท่วมทุกปี)ได้
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อบัญชี "เงินรับบริจาคโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา"
บัญชีเลขที่ 532-2-88271-0 เมื่อโรงเรียนได้รับแล้วจะตอบขอบคุณให้รับทราบต่อไปครับ
หากท่านได้บริจาคแล้วกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์ 043132032โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา หรือ 0810513374 มือถือ ผอ.ร.ร.(นายเสถียร ขจรโมทย์)หรือกระดานข่าวของเว็บไซต์โรงเรียนที่
http://www.thai-school.net/tarklang/
หรืออีเมล์ [email protected]
จักขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ


ผอ.ร.ร.(นายเสถียร ขจรโมทย์) 0810513374