ต้องการรับบริจาค : รั้วโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
15/05/2554
  
ขอเชิญขวนผู้มีจิตศรัทธามีใจอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 40 ช่อง ขนาดกว้าง (สูง) 150 ซม. ยาว 300 ซม.
ซึ่งโรงเรียนได้จัดสร้างป้ายไว้แล้วแต่ยังไม่มีรั้ว จึงขอเชิญชวนท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกัน โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อล้อมรั้วโรงเรียน
ป้องกันยาเสพติด
ผอ.รร.คีรีวงศ์วัฒนา คณะกรรมการ คณะครู 081-9624139 081-9624139