คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เด็กหญิงปวีณา วัดน้อย
-
ประธานนักเรียน
เด็กหญิงพิมพิไล ตาคำไว
-
รองประธาน
เด็กหญิงสุวัลดี เถื่อนโยธา
-
รองประธาน