ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร เขต 2]

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2560.. (21) 16/08/2560

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้าน..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

สอบการอ่านเขียน ประจำเดือนกรกฎาคม.. (49) 05/08/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียน..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

Big Cleaning Day .. (105) 05/08/2560

เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ.. (54) 05/08/2560

เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560.. (79) 21/07/2560

ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้าน..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร]

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน.. (5814) 13/02/2558

คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ป..
โดย : โรงเรียนบ้านบางลาด [กำแพงเพชร เขต 2]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ