ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร เขต 2]

แห่เทียนเข้าพรรษา.. (106) 16/07/2559

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ คณะคร..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559.. (103) 16/07/2559

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านหน..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

ส่งครูอิสรา วงษ์จีน ที่โรงเรียนอนุบาลคลองลาน.. (77) 14/07/2559

ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหารและ..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

สอบอ่าน-เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6.. (98) 13/07/2559

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.. (106) 13/07/2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นวันส..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร]

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน.. (3149) 13/02/2558

คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ป..
โดย : โรงเรียนบ้านบางลาด [กำแพงเพชร เขต 2]

ข่าวเขตการศึกษากำแพงเพชร เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.