ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร เขต 2]

สอบอ่าน เขียน ประจำเดือนสิงหาคม.. (338) 20/08/2560


โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

ทัศนศึกษา จ.เชียงราย.. (283) 20/08/2560

เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2560.. (299) 16/08/2560

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้าน..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

สอบการอ่านเขียน ประจำเดือนกรกฎาคม.. (299) 05/08/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียน..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

Big Cleaning Day .. (345) 05/08/2560

เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้..
โดย : โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

ข่าวเพื่อนบ้าน [กำแพงเพชร]

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน.. (6055) 13/02/2558

คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ป..
โดย : โรงเรียนบ้านบางลาด [กำแพงเพชร เขต 2]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ