ต้องการรับบริจาค : หนังสือและอุปกรณ์กีฬา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
08/06/2554
  
ขอรับบริจาคหนังสือใหม่ หนังสือมือ 2 ทุกประเภท จัดเข้าห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า หาความรู้ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
www.thai-school.net/psn/ 038-345340