ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
19/03/2552
  
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพท.หนองคายเขต 2 มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
ฝ่ายวิชาการ 081-2622204