ต้องการบริจาค : คณะกรรมการประเมินจาก สพม.3 บริจาค 1,700 บาท

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
25/07/2554
  
ผอ.ไพรัช กรบงกชมาศ รองสมชาย คำรักษื ศฯ.นาฏธยาน์ รอดสน สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน จำนวน 1,700 บาท